Nabídky a poptávky práce ve WordPress

Nejste přihlášeni

Podmínky používaní stránek WPtrh.cz

Chovejte se slušně k ostatním.

Vkládejte jen pravdivé údaje.

Dodržte své slovo

Odpovědnost:

Plnou zodpovědnost se všemi případnými důsledky nese autor příspěvku.

Administrátoři serveru, moderátoři fóra, vlastníci serveru, ani ostatní uživatelé fóra nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené řízením se radami a články zde uvedenými.

Plnění jakékoliv dohody uzavřené mezi uživateli fóra (ať už jde o dohodnutou práci nebo finanční transakci) je na jednotlivých uživatelích, za nesplnění nenesou administrátoři serveru, moderátoři fóra, vlastníci serveru, ani ostatní uživatelé fóra nenesou žádnou odpovědnost.

Co je zakázáno

Uživatelům, kteří umisťují komentářový spam, budou jejich příspěvky mazány. Pokud příspěvek, který se jinak týká tématu, obsahuje odkazy považované za spam, budou tyto odkazy vymazány.

Nepoužívejte pohoršující, vulgární či obscénní výrazy ani agresivní styl vyjadřování.

Je zakázáno vytváření vícenásobných uživatelských účtů pod jednou IP adresou.

Jakékoli porušování zákonů nebo Ústavy České republiky a Evropské unie.

Manipulace s diskuzemi, např. vystupování pod více přezdívkami.

Nadměrné používání velkých písmen v diskuzních příspěvcích nebo jejich nadpisech.

Je zakázáno vkládat příspěvky nebo odkazy na stránky podněcující či odkazující na násilí nebo nenávist.

Za porušení pravidel slušného inzerování považujeme také opětovné vkládání stejného nebo podobného inzerátu do inzerce několikrát za sebou.

Správce diskuse je oprávněn

Provozovatelem se rozumí server WPtrh.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah inzerátu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazujeme právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem, a to například zablokováním registrace, nebo IP adresy.

Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele, znemožnit konkrétnímu uživateli (či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup na server, stanovit podmínky registrace na serveru.

Pro uživatele

Svou registraci může kdykoliv zrušit. Zrušení registrace znamená kompletní odstranění všech dat o uživateli, ale i ztrátu všech výhod a uložených dat s touto registrací spojené.

Zpracováváme technické údaje, např. IP adresu vašeho počítače, název domény a přípojného bodu, datum a čas vaší návštěvy a webové stránky, ze kterých jste se přímo připojili na Webové stránky. Tyto údaje využíváme k měření návštěvnosti, zavedení a vylepšení funkcí Webových stránek a zvýšení jejich užitečnosti. Za tímto účelem rovněž využíváme tzv. "cookies".

Vaše osobní údaje neprodáme, nepronajmeme ani jinak neposkytneme třetím osobám s níže uvedenými výjimkami.

Vaše osobní údaje dále zpřístupníme, pokud k tomu budeme povinni ze zákona, za účelem odhalování podvodů, v případě řešení sporů nebo vždy, když bude existovat jiný legitimní důvod, který za daných okolností převáží zájem na ochraně vašich osobních údajů.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 27.4.2016.

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru, není-li stanoveno jinak.

Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, opusťte prosím tyto internetové stránky.

Používáním stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami použití stránek výše uvedeným způsobem.

Zápatí

©2019 WPtrh.cz | Známka a logo WordPress patří The WordPress Foundation